Puheterapeutti Katja Siironen

Olen Valviran laillistama puheterapeutti, valmistuin Oulun yliopiston logopedian koulutusohjelmasta filosofian maisteriksi vuonna 2008. Olen työskennellyt puheterapeuttina valmistumisestani lähtien pääasiassa lasten, mutta myös aikuisten parissa. Perusterveydenhuollon puheterapeuttina olen toiminut vuodesta 2008 saakka ja yksityisenä ammatinharjoittajana päätyöni ohella vuodesta 2015 saakka.

Minulla on eniten kokemusta ja osaamista alle kouluikäisten lasten puheen ja kielen häiriöiden (viivästynyt puheen- ja kielenkehitys, puheen dyspraksia, kielellinen erityisvaikeus, äännevirheet) kuntoutuksesta. Viime vuosina olen perehtynyt valikoivasti puhuvien (selektiivisesti mutististen) lasten kuntoutukseen. Päivitän osaamistani säännöllisillä täydennyskoulutuksilla.

Puheterapia toteutuu suomen kielellä. Tarvittaessa esimerkiksi asiakkaan läheisten ohjaaminen voi toteutua englanniksi. Puheterapiassa voidaan käyttää myös puhetta tukevia tai korvaavia kommunikointikeinoja, kuten kuvia tai tukiviittomia.

Ajantasaisen tiedon vapaista asiakaspaikoista saat selville olemalla yhteydessä puhelimitse tai sähköpostilla.